Professionele pedagogische onderzoeken en testen

"Maatwerk waar uw kind centraal staat."

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek zijn testen een goed hulpmiddel. De begeleiding kan nog beter worden afgestemd op de geconstateerde problemen. Bijvoorbeeld als er een vraag komt: “Hoe komt het dat mijn kind zo goed gaat met rekenen maar niet goed met lezen?”. Op basis van een uitvoerig intakegesprek wordt duidelijk wat er onderzocht moet worden en geïnventariseerd wat al van het kind bekend is. De onderzoeken die ik afneem, richten zich op vier werkgebieden.

 

 • IQ-testen / intelligentietesten (6 - 16-jarigen)
 • Dyslexie onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek / sociaalemotionele ontwikkeling
 • Onderzoek op didactisch gebied zoals het in kaart brengen van:
  • Leesproblemen (technisch en begrijpend lezen)
  • Spellingproblemen
  • Taalproblemen
  • Rekenproblemen
  • Problemen met informatieverwerking

Begeleiding, remedial teaching en bijles

Met meer dan twintig jaar ervaring in de begeleiding van leerlingen met de meest uiteenlopende problematiek ben ik uw hulpmiddel. Mede door mijn parttime werk in het basisonderwijs ben ik precies op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het onderwijsveld. De begeleiding kan kortdurend zijn voor de aanpak van één specifiek probleem of in de vorm van intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Alles is mogelijk.
De begeleiding richt zich op:


 • Dyslexie
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Effectief leren leren
 • Rekenproblemen
 • Spellingsproblemen
 • Informatieverwerking en studievaardigheden
 • Oefenen met en voorbereiding op toets- en examensituaties (CITO/Eindexamen)
 • Leren samenvattingen maken
 • Hulp bieden bij huiswerkplanning
De onderzoeksresultaten met adviezen worden in een rapport vastgelegd. In een eindgesprek zullen de resultaten uitvoerig met u worden besproken. De adviezen voor een eventuele behandeling en of begeleiding zullen hierbij centraal staan.
Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend

Tarieven

De kosten voor onderzoek zijn afhankelijk van het soort onderzoek dat moet worden uitgevoerd.


De kosten voor remedial teaching en begeleiding kunnen zowel op basis van een uurtarief of een voordelig vast maandtarief worden berekend. Alle door mij geleverde diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Wilt u inzage krijgen in de problematiek van uw kind?


Neem contact met mij op voor een intakegesprek. Gezamenlijk maken we een plan voor het uitvoeren van onderzoeken en testen op het gebied van IQ, persoonlijkheid, sociaalemotionele ontwikkeling en didactiek.
Neem contact op voor een intakegesprek